برش لیزری صنایع دستی

برش لیزری صنایع دستی صنایع دستی
کسانی که محصولات صنایع دستی را برای فروش تولید می کنند، در موارد متعددی می توانند از یک دستگاه برش لیزری برای بهبود کار خود استفاده کنند.
– معرق کاری
– هویه کاری جهت دستمال های دکور، رومبلی، رو یخچالی، رومیزی و… 
– تولید محصولات تزئینی با چوب و بامبو و… 
– ساخت انواع محصولات تزئینی با پارچه، چرم و … 
– افزایش میزان تولید. افزایش سرعت کار می تواند میزان تولید را تا چند برابر افزایش دهد.
– کاهش کار دستی. ساخت بعضی از محصولات صنایع دستی نیازمند انجام کارهای تکراری خسته کننده است. وجود ماشین لیزر، این کارهای تکراری را کم یا حذف می کند.
– کاهش قیمت. افزایش سرعت تولید باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات و نتیجتا افزایش فروش آن ها می شود.
– افزایش دقت و ظرافت. نتیجه کار دستگاه های برش لیزر و حکاکی  دقت و ظرافت بیشتری نسبت به دست دارد و در نتیجه ظاهر کار زیباتر است.