لطفا منتظر بمانید

نگهداری دستگاه برش لیزری

تاریخ ثبت :1396/01/14
ناشر : شرکت بین المللی پرسناژ
نگهداری دستگاه برش لیزری تعمیرات و نگهداری دستگاه برش لیزری
راه کار هایی برامحافظت از دستگاه برش لیزری
 در زمستان ،ضدیخ را به دستگاه برش لیزری فیبری خود اضافه کنید:
در  زمستان دمای شهرها معمولا به زیر صفر می رسد. به منظور جلوگیری از یخ زدگی سیستم ها بهتر است ضدیخ را در دستگاه های لیزر برش  خود اضافه کنید.
اصول و روش های استفاده از ضدیخ:
همانطور که می دانید مایعات نقطه انجماد دارند . زمانی که دمای مایع به پایین تر از این نقطه برسد، شروع به انجماد می کند. همین امر موجب می شود به سیستم شما آسیب وارد گردد.  برای اینکه جلوی این موضوع گرفته شود،  سه راه حل زیر را در نظر داشته باشید:
۱٫اگر برایتان ممکن بود خنک کننده آب را در شب خاموش نکنید و در همین زمان برای صرفه جویی در انرژی، دما را به ۵ الی ۱۰ درجه سانتیگراد برسانید تا اطمینان حاصل کنید  مایع خنک کننده یخ نمی زند.
هر روز بعد از کاربرد دستگاه لیزر، خروجی لیزر و آب داخل سیستم خنک کننده را خالی کنید.
از ضدیخ استفاده کنید.
 ۲٫برای ماشین های برش لیزری فیبری، روش خالی کردن خنک کننده آب و برنامه طراحی لوله ها را در نظر داشته باشید.
قبل از اینکه بخواهید به طور خودکار سیستم خنک کننده آب را خالی کنید، دستگاه لیزر را خاموش کنید.
از طریق فشار پایین، آب را خالی کنید.
در نهایت، خروجی خنک کننده آب را باز کنید و اجازه دهید آب از تانک خارج شود. توجه داشته باشید که همه سیستم های خنک کننده در آب در لیزر، باید هد خروجی، هد پردازشی و  سایر موارد خشک شده باشد .
دستگاه برش لیزر
استفاده از ضدیخ برای نگه داری ماشین لیزر
زمانی که  دمای محیط بسیار پایین است باید از ضدیخ استفاده کنید. پایه اصلی ضدیخ ها معمولا مایعی است که از الکل و آب تشکیل شده است و نیازمند نقطه جوش و نقطه اشتعال بالاتری است. باید ضدیخ هایی را مورد استفاده قرار دهید که نقطه انجماد آن پایین تر از حداقل دمای محیط است.
استفاده از اتانول به عنوان ضدیخ کوتاه مدت:
در برخی از موارد به ضدیخ کوتاه مدتی نیاز خواهید داشت که می توان در این شرایط از اتانول استفاده کرد.  مقدار اتانول نباید از ۴۰ درصد از حجم تانک بیشتر شود زیرا اتانول خورنده است و به آن اسیب وارد می کند. از این ماده نمی توان برای مقاصد طولانی مدت استفاده کرد. یک هفته باید تانک خالی شود و از آب خالص و مقطر برای پاکسازی لوله های خنک کننده استفاده شود. اگر هنوز هم به ضدیخ  نیاز داشتید باید بر اساس نیاز خود ضدیخ مناسبی انتخاب کنید.
تعمیرات دستگاه لیزر
استفاده از برند مناسب:
سعی کنید از برند مناسبی برای تهیه ضدیخ استفاده کنید. نمی توان از ضدیخ برای کل سال استفاده کرد. بعد از یکسال، آب خالص یا مقطر باید برای پاکسازی لوله ها مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود برای بهبود شرایط، بهتر است سیستم ارتقا یابد و خنک کننده آب خاموش نگردد.