لطفا منتظر بمانید

دستگاه های برش لیزری SM

سری جدید دستگاه های برش لیزری  که با عنوان SM شناخته می شوند.برای پاسخ گویی به نیاز های برش لیزری نامنظم و متنوع طراحی شده اند این دستگاه ها از سیستم های موقعیت یاب خودکار استفاده می کنند و در صنعت نساجی کاربرد بسیار زیادی دارند از این ماشین های برش لیزری برای برش اتیکت های پارچه ای و برچسب ها، ظهور سیستم موقعیت یاب اتوماتیک استفاده های کلیدی می شود به گونه ای که در این بخش تاثیرات بسیار زیادی گذاشته شده است.
طراحی نرم افزار با کشف کوتاه ترین مسیر برش، یک نقطه کلیدی دیگر از مزایای دستگاههای سری SM با موقعیت یابی منظم و اتوماتیک است. این ویژگی زمان برش را در مقایسه با نرم افزارهای فاقد ویژگی کوتاه ترین مسیر برش، کاهش می دهد که این معنی ۱۰ تا ۲۰ درصد سود بیشتر است.
در سری SM ترکیب کاری سیستم بصری موقعیت یابی منظم و نرم افزار کامپیوتری می تواند جبران موقعیت کلی را به شکل خودکار تا اجرای دقیق طرح و تغییر شکل پارچه به اتمام رساند.
این موضوع به این مطلب اشاره دارد که فن آوری اتوماتیک مانند فن آوری هوشمند بصری دست ساز، به دلیل استفاده از سیستم موقعیت یابی منظم، نوع هماهنگی ترکیبی به وجود می آورد و جای هیچ شبه ای نیست که این مطلب می تواند کمک خوبی به تولید مثبت، پیوسته و همچنین بهبود بهره وری تولید باشد.