اپراتوری دستگاه لیزر

نکات ایمنی در اپراتوری دستگاه های لیزر
نکات ایمنی در اپراتوری دستگاه های لیزر
1398/09/04 | تعداد نظرات :0
اپراتور دستگاه های حکاکی لیزر و برش لیزر می بایست نکات ایمنی را جهت سلامت خود و سایر افراد در معرض نور لیزر رعایت نماید.